Pre poľnohospodárstvo v súčasnosti je stále väčšou výzvou zvyšovanie produktivity, ktoré je potrebné z dôvodu uspokojenia neustále rastúcich požiadaviek na kvalitu i kvantitu. Inovatívny ekonomický rozvoj na báze poznatkov je vo svetle globalizačných procesov nevyhnutný. Popri využití biologických možností pôdy je dôležitým hľadiskom aj vytvorenie podmienok udržateľnosti, aby rôzne regióny a oblasti dokázali optimálne využiť svoje danosti. Vzhľadom na prísnu reguláciu je potrebné zaviesť inovatívne riešenia, ktoré nepredstavujú veľkú záťaž pre hospodárske subjekty, spôsobenú prípadným vývojom prostriedkov.

Zhrnutím niekoľkoročných skúseností sa nám podarilo v rámci granulačného procesu umelých hnojív nájsť také oblasti, rozvoj ktorých môže priniesť výrazné napredovanie.

Záznam z prieskumu trhu – CHEM-TRADE s.r.o. zverejnené dňa 05.04.2023
Popis projektu